Skip to main content

Disclaimer

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website TTA; Tennis Time Academy, is de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd. Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is. De mogelijkheid bestaat dus dat de informatie die op deze site wordt aangeboden niet volledig is of onjuistheden bevat.

Tennis Time Academy is niet aansprakelijk niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website. Ook niet voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Auteursrecht

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij Tennis Time Academy. Zonder schriftelijke toestemming van TTA is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.

TTA; Tennis Time Academy behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Als u vragen of opmerkingen heeft  neem dan contact met ons op via onze contactpagina.