Skip to main content

AVG

Welke gegevens registreert Tennis 
Time Academy

Per 25 mei 2018 is Tennis Time Academy verplicht om aan de Algemene Verordening Persoon gegevens te voldoen. Vandaar dat op deze pagina wordt verteld wat Tennis Time Academy doet om aan deze AVG te voldoen.

Welke gegevens registreren we?


Persoonsgegevens:
Voorletters
Voornaam
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum


Adresgegevens:
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Bankgegevens:
IBAN
Tenaamstelling


Cursus:
Startdatum training
Einddatum training
Datum laatste wijziging van training


Contactgegevens:
E-mailadressen
Telefoonnummers

 

Hoe lang registreren we de gegevens?


Na jouw laatste aanmelding, worden de “contactgegevens” volgend de 
wettelijke termijn van 7 jaar bewaard. De overige gegevens worden gewist 
uit het systeem.


Met wie delen we deze gegevens?


Wij delen deze gegevens via het aanmeldsysteem voor trainingen met 
Planned Magic. Het “aanmeldsysteem” wordt gemaakt en onderhouden door 
Planned Magic, een onafhankelijk bedrijf. Met Planned Magic geldt een 
“verwerkersovereenkomst”.

Er worden geen gegevens verstrekt aan derden.


Emails vanuit Tennis Time Academy


De e-mails vanuit Tennis Time Academy bevatten officiële berichtgeving over 
de trainingen. Hiervoor ben je aangemeld zodra jij je hebt ingeschreven voor 
een training ben. Dit is het enige officiële communicatiekanaal van Tennis 
Time Academy. Als je e-mailadres niet klopt, krijg je dit soort berichten niet.
De mailing via e-mail verlopen via Planned Magic. Indien u zich niet heeft 
aangemeld krijgt u ook geen info over de training.


Foto’s / Filmpjes van cursisten


We plaatsen op de site en op facebook geen foto’s van minderjarigen zonder 
toestemming van de ouders/verzorgers. Maar voor volwassenen geldt dit 
niet. In het kader van de “wedstrijdverslaggeving” kunnen er foto’s op de site 
en sociale kanalen geplaatst worden.Mocht je een foto van de website of van een sociaal kanaal gewist willen 
hebben, neem dan contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Zij zullen dit zo snel 
mogelijk doen.


Vragen of klachten


Met vragen of klachten over dingen die met de AVG / Privacywetgeving te 
maken hebben, kun je terecht bij de administratie van Tennis Time 
Academy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Naslag over de AVG richtlijnen


Op de site: https://sport.nl/media/21900/questions-and-answers-avgsportverenigingen-april-2018_v2.pdf staan de richtlijnen die wij als Tennis 
Time Academy volgen.
Meer informatie over de AVG staat 
op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl